نمایش کهربا به نویسندگی و کارگردانی سیمین امیریان … همه ی ما یکی هستیم

سه اپیزود نمایش کهربا که در سه مکان متفاوت شکل میگیرد، از طریق قراردادهای تئاتری بهم پیوند می خورند. امیریان معتقد است که : نمایش …

ادامه