بازی زندگی و چطور بازی کنیم

عنوان: «بازی زندگی و چطور بازی کنیم » نویسنده: فلورانس اسکاول سینمترجم: سیمین امیریانناشر: انتشارات مه پارتاریخ نشر: ۱۳۹۸ویراستار: مهزیار درویشیصفحه آرا: مریم درخشان گلریزشابک: …

ادامه

نگاهی به نمایش “داروک و گربه نوازنده”

نگاهی به نمایش (داروک و گربه نوازنده) نوشته و کارگردانی سیمین امیریان… امروزه شاخصه درک و فهم در سنین کودک و خردسال جهش بسیار عجیبی …

ادامه