سیمین امیریان با معرفی کردن اشعار خیام و مولوی در مینیاتور ایرانی در کشور بلغارستان به روی صحنه رفت.

سیمین امیریان با معرفی کردن اشعار خیام و مولوی در مینیاتور ایرانی در کشور بلغارستان به روی صحنه رفت.

تقدیر از نمایش مینیاتور ایرانی ، کاری از سیمین امیریان در جشنواره ی بلغارستان

نمایش مینیاتور ایرانی در روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر در سالن افتتاحییه این جشنواره اجرا شد.استقبال از این نمایش بقدری زیاد بوده که جایی برای نشستن …

ادامه

سیمین امیریان : نه مدیریت تئاتر معلوم است نه زمان اجرا

سیمین امیریان : وقتی در داخل ایران نتوانستیم کار تئاتر انجام بدهیم تصمیم میگیریم که فعالیت هنری خود را در خارج از ایران ادامه دهیم. …

ادامه

مینیاتور ایرانی سیمین امیریان ۱۳ مهر ماه به بلغارستان سفر می کند.

کارگردان این نمایش (سیمین امیریان )گفت : ۶۳ کشور در این جشنواره شرکت می کنند که یکی از آثار این جشنواره تئاتر عروسکس مینیاتور ایرانی …

ادامه

نگاهی به نمایش مینیاتور ایرانی

سیمین امیریان کارگردان نمایشنامه مینیاتور ایرانی با بهره گیری از اشعار حکیم عمر خیام و مولوی (رومی ) بطرز ماهرانه ای از تلفیق این اشعار …

ادامه