قصه گویی با عروسک ها آسان می شود

این کتاب، گونه ای از روایت ِنو را با کمک عروسک ارایه می دهد. نویسنده ی کتاب کوشیده است روایت قصه را که از دیر باز مورد علاقه و‌توجه مردم وبویژه کودکان بوده است را به دنیای امروز برگرداند.

ادامه

بازی زندگی و چطور بازی کنیم

عنوان: «بازی زندگی و چطور بازی کنیم » نویسنده: فلورانس اسکاول سینمترجم: سیمین امیریانناشر: انتشارات مه پارتاریخ نشر: ۱۳۹۸ویراستار: مهزیار درویشیصفحه آرا: مریم درخشان گلریزشابک: …

ادامه