طرح و شکل در نمایشنامه نویسی

برای دستیابی به اصول نمایشنامه‌نویسی عروسکی به یکی از عوامل تشکیل‌دهنده نمایشنامه یعنی «طرح داستانی» می‌پردازیم. هر نمایشنامه برآیند یک «طرح داستانی» است بدین منظور …

ادامه