تصاویر دکتر سیمین امیریان

simin-amirian-11simin-amiriansimin-amirian-06simin-amirian-05simin-amirian-04simin-amirian-01simin-amirian-08simin-amirian-07simin-amirian-09

 


تصاویر سفر ابیانه – اسفند ۱۳۸۳
abyane-simin-amirian-01abyane-simin-amirian-02


تصاویر سفر لهستان
lahestan-simin-amirian-03lahestan-simin-amirian-01lahestan-simin-amirian-02


تصاویر سفر آمریکا
DSC00279e DSC00258 usa1e

کامنت‌ها بسته هستند.