سیمین امیریان: نمایش عروسکی نیازمند برنامه‌ریزی طولانی‌مدت است

سیمین امیریان کارگردان نمایش عروسکی معتقد است: سالهاست تئاتر کشور وضعیت خوبی ندارد و تئاتر و به دنبال آن نمایش عروسکی، به یک برنامه‌ریزی مدون …

ادامه